Jakobsberg, Stockholm

Skandia Fastigheter äger idag tre bostadsfastigheter med cirka 200 nyrenoverade hyresrätter, mitt i Jakobsbergs centrum. Vi planerar nu att förtäta boendemöjligheterna genom att omvandla grå parkeringsplatser till garage, ovanpå vilka vi ska bygga nya bostadshus med gröna gårdar – och samtidigt renovera och modernisera utemiljöerna runt våra befintliga hus.

Byggstart av de nya bostäderna planeras till våren 2018.

Kontakt

Fredrik Brorsson, marknadsområdeschef
08-573 656 11, fredrik.brorsson@skandiafastigheter.se

Information och nyhetsbrev