Jakobsberg Stockholm - Skandia Fastigheter Jakobsberg - Skandia Fastigheter
Bostäder Jakobsberg Stockholm

Kontakt

Fredrik Brorsson, marknadsområdeschef

Här bygger vi 97 nya lägenheter

Skandia Fastigheter äger idag tre bostadsfastigheter med cirka 200 nyrenoverade hyresrätter, mitt i Jakobsbergs centrum. Vi planerar nu att förtäta boendemöjligheterna genom att omvandla grå parkeringsplatser till garage, ovanpå vilka vi ska bygga nya bostadshus med gröna gårdar – och samtidigt renovera och modernisera utemiljöerna runt våra befintliga hus. Byggstart av de nya bostäderna planeras till hösten 2018.

Information och nyhetsbrev

Ny- och ombyggnadsprojekt

Stadsmiljöer Masthusen Malmö
Stadsmiljöer Fabriksparken Sundbyberg
Stadsmiljöer Backaplan Göteborg
Köpcentrum Danderyds Centrum Stockholm
Bostäder Kållered Möldnal
Bostäder Woodhouse Rosendal Uppsala
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Biet Nacka
Bostäder Finntorp Nacka
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Våmmedal Mölndal
Bostäder Danderyd Stockholm