Landala, Göteborg

Här bygger vi 148 nya bostäder

Nu planerar vi att öka antalet centralt belägna bostäder i Göteborg. I korsningen av Föreningsgatan och Karl Gustavsgatan, mellan stadsdelarna Landala och Vasastaden, ska vi bygga 148 nya bostäder.

De nya bostäderna kommer att skapas genom att vi bygger fler våningar på våra befintliga huskroppar. Vi kommer också att uppföra ett 17 våningar högt så kallat punkthus, det vill säga ett friliggande hus, på en befintlig innergård. Förutom bostäder kommer vi även skapa plats för mindre verksamheter samt utöka det underjordiska parkeringsgarage som idag finns på plats.

Vårt område ligger cirka 1,5 kilometer söder om Göteborg centrum, med närhet till mycket goda kommunikationer. Byggstart av de nya bostäderna planeras till våren 2018.

För utvecklingens detaljplan hänvisar vi till stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Kontakt

Max Ramström, projektchef
031-734 38 38, max.ramstrom@skandiafastigheter.se

Punkthus på innergård mellan Vasastaden och Landala