Stadsmiljöer Masthusen Malmö

Kontakt

Tim Prevolnik, marknadsområdeschef

Masthusen i Västra hamnen

2010 ägde sjösättningen av Masthusen i Malmös Västra hamnen rum. Det innebar startskottet för ett omfattande utvecklingsprojekt. Mässhallarna revs och lämnade plats för 18 nya stadsdelskvarter med såväl kontor som bostäder, handel och service. Det första nya kontorshuset, Masttorget 6, stod klart i slutet av 2013 och under våren 2014 invigdes det nya stadsdelstorget, Masttorget, utanför kontorshuset. I området finns nu även fastigheter med äldreboende, vårdboende, gym samt 60 bostadshyresrätter samt ett stort antal bostadsrätter. 

Totalt har 100 000 historiska kvadratmetrar blivit nya kontor och lägenheter som kompletteras med handel, service och restauranger. Och mer kommer det att bli. Mer om detta finns på www.masthusen.se

Skandia Fastigheter blev först i Norden med att utveckla en hel stadsdel enligt miljöklassificeringssystemet Breeam Communities. Certifieringssystemet är världsledande när det gäller att bedöma både hur väl ett nytt bostads- eller kommersiellt område lyckas skapa en god totalmiljö för sina brukare och huruvida man kreerat en god och hållbar relation till sin omvärld.

Ny- och ombyggnadsprojekt

Stadsmiljöer Fabriksparken Sundbyberg
Stadsmiljöer Backaplan Göteborg
Köpcentrum Danderyds Centrum Stockholm
Bostäder Kållered Möldnal
Bostäder Woodhouse Rosendal Uppsala
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Jakobsberg Stockholm
Bostäder Biet Nacka
Bostäder Finntorp Nacka
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Våmmedal Mölndal
Bostäder Danderyd Stockholm