Bostäder Vasastaden Göteborg

Kontakt

Malin Lindhe, projektchef

Här bygger vi 148 nya lägenheter

Nu planerar vi att öka antalet centralt belägna bostäder i Göteborg. I korsningen av Föreningsgatan och Karl Gustavsgatan, mellan stadsdelarna Landala och Vasastaden, ska vi bygga cirka 148 nya bostäder.

De nya bostäderna kommer att skapas genom att vi bygger fler våningar på våra befintliga huskroppar. Vi kommer också att uppföra ett cirka 17 våningar högt så kallat punkthus, det vill säga ett friliggande hus, på en befintlig innergård. Förutom bostäder kommer vi även skapa plats för mindre verksamheter samt utöka det underjordiska parkeringsgarage som idag finns på plats.

Vårt område ligger cirka 1,5 kilometer söder om Göteborg centrum, med närhet till mycket goda kommunikationer. För utvecklingens detaljplan hänvisar vi till stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

 

Ny- och ombyggnadsprojekt

Stadsmiljöer Masthusen Malmö
Stadsmiljöer Fabriksparken Sundbyberg
Stadsmiljöer Backaplan Göteborg
Köpcentrum Danderyds Centrum Stockholm
Bostäder Kållered Möldnal
Bostäder Woodhouse Rosendal Uppsala
Bostäder Jakobsberg Stockholm
Bostäder Biet Nacka
Bostäder Finntorp Nacka
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Våmmedal Mölndal
Bostäder Danderyd Stockholm