Bostäder Vasastaden Göteborg

Kontakt

Malin Lindhe, projektchef

Agneta Ranäng, hyresgästsamordning

Här bygger vi 15 nya lägenheter

Vasastaden 22:21 är uppförd 1971 och innehåller 116 lägenheter samt ett antal kontors- och verksamhetslokaler. För fortsatt tryggt och trivsamt boende har fastigheten nyligen genomgått omfattade stam- och lägenhetsrenoveringar. För att tillgodose den efterfrågan på bostäder som finns kommer vi nu att omvandla en del av kontors- och verksamhetslokalerna till 15 nya bostadslägenheter.

Vi kommer att bygga om lokaler på våningarna -1 till -3 på Karl Gustavsgatan 37-43. Vi påbörjar arbetet i september 2017 och vi beräkar vara färdiga till våren 2018.

Byggnaden ligger i centrala Göteborg, i området Vasastaden med närhet till Landala, Johanneberg, Lorensberg och Haga. Adresserna är Föreningsgatan 29 och 31 samt Karl Gustavsgatan 37-49. Byggnaden inrymmer fyra till sex plan helt ovan mark, tre souterrängplan samt källare.

Information och nyhetsbrev

Ny- och ombyggnadsprojekt

Stadsmiljöer Masthusen Malmö
Stadsmiljöer Fabriksparken Sundbyberg
Stadsmiljöer Backaplan Göteborg
Köpcentrum Danderyds Centrum Stockholm
Bostäder Kållered Möldnal
Bostäder Woodhouse Rosendal Uppsala
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Jakobsberg Stockholm
Bostäder Biet Nacka
Bostäder Finntorp Nacka
Bostäder Våmmedal Mölndal
Bostäder Danderyd Stockholm