Bostäder Woodhouse Rosendal Uppsala

Kontakt

Liselotte Orest , projektchef

Här bygger vi 158 nya lägenheter

I södra delen av Uppsala växer den nya stadsdelen Rosendal fram. Området, som ligger granne med Akademiska sjukhuset, ska bli en blandad stadsdel med bostäder, handel, närservice, kommunikationer, skola och närhet till naturen.  

Där bygger vi på Skandia Fastigheter Woodhouse Rosendal. Här kommer vi att uppföra 158 lägenheter invid stadsdelens nya torg, Talltorget. Byggnationen pågår sedan 2017, med inflyttning planerad till år 2019.

Vi kommer att bygga hus på mellan fem till åtta våningar kring en gemensam innergård, med flera gemensamma funktioner som odlingar, verkstad och lekplatser. Samtliga lägenheter kommer att få balkonger och husen kommer till stor del att byggas av trä. I bottenvåningarna ut mot Torgny Segerstedts allé och mot torget kommer det att finnas lokaler. Husen kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Ny- och ombyggnadsprojekt

Stadsmiljöer Masthusen Malmö
Stadsmiljöer Fabriksparken Sundbyberg
Stadsmiljöer Backaplan Göteborg
Köpcentrum Danderyds Centrum Stockholm
Bostäder Kållered Möldnal
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Jakobsberg Stockholm
Bostäder Biet Nacka
Bostäder Finntorp Nacka
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Våmmedal Mölndal
Bostäder Danderyd Stockholm