Bostäder Woodhouse Rosendal Uppsala

Kontakt

Liselotte Orest , projektchef

,

Här bygger vi 158 nya lägenheter

I södra delen av Uppsala växer den nya stadsdelen Rosendal fram. Området, som ligger granne med Akademiska sjukhuset, ska bli en blandad stadsdel med bostäder, handel, närservice, kommunikationer, skola och närhet till naturen.  

Där bygger vi på Skandia Fastigheter Woodhouse Rosendal. Här kommer vi att uppföra 158 lägenheter invid stadsdelens nya torg, Talltorget. Byggstart beräknas till år 2017, med inflyttning planerad till år 2019.

Vi kommer att bygga hus på mellan fem till åtta våningar kring en gemensam innergård, med flera gemensamma funktioner som odlingar, verkstad och lekplatser. Samtliga lägenheter kommer att få balkonger och husen kommer till stor del att byggas av trä. I bottenvåningarna ut mot Torgny Segerstedts allé och mot torget kommer det att finnas lokaler. Husen kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Ny- och ombyggnadsprojekt

Bostäder Våmmedal Mölndal
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Vasastaden Göteborg
Stadsmiljöer Masthusen Malmö
Bostäder Kållered Möldnal
Bostäder Jakobsberg Stockholm
Stadsmiljöer Fabriksparken Sundbyberg
Köpcentrum Danderyds Centrum Stockholm
Bostäder Danderyd Stockholm
Bostäder Biet Nacka
Stadsmiljöer Backaplan Göteborg