Start Om oss Hållbarhet Grönt erbjudande

Grönt erbjudande

Som hyresvärd vill vi erbjuda något utöver de lokaler våra hyresgäster sitter i. Något som skapar mervärde och står för en hållbar utveckling av samhället. Med dessa ambitioner i åtanke har vi tagit fram vårt gröna erbjudande – en rad tjänster som vi kan förmedla till våra hyresgäster.

Användarguide med miljöfokus

Husguiden hjälper hyresgästen att känna sig hemma i sina nya lokaler. Här finns också enkla och användbara energispartips och andra råd om hur man på ett lätt sätt kan minska sin miljöpåverkan.

Hållbart resande

Det vi menar med hållbar utveckling, "en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov", kan relativt enkelt appliceras på resor och transport. Vi förespråkar därför transportsätt som till exempel cykel, kollektivtrafik, promenader och samåkning.

Gröna avtal för ett grönare samhälle

För många av våra hyresgäster är de största miljöpåverkande faktorerna i verksamheten lokalrelaterade. Genom att samverka kan vi minska miljöpåverkan ytterligare och samtidigt bidra i strävan att hantera framtidens hållbarhetsutmaningar. En viktig del i denna samverkan är det vi kallar det gröna hyresavtalet, som vi, Fastighetsägarna samt en grupp andra hyresvärdar och hyresgäster utvecklade under 2011 och lanserade 2012. Läs mer om det gröna hyresavtalet här

Green Team rycker in

"Green Team" är en grupp medarbetare som besitter stora kunskaper inom miljö och hållbarhet. Våra hyresgäster har möjlighet att dra nytta av denna kompetens och utnyttja våra experter till bland annat utbildning och rådgivning.