Här bygger vi nya lägenheter med rum för fler

Nu planerar vi att öka antalet centralt belägna bostäder i Göteborg. I korsningen av Föreningsgatan och Karl Gustavsgatan, mellan stadsdelarna Landala och Vasastaden, kommer det finnas möjlighet att bygga 50-60 nya lägenheter i olika etapper.

De nya bostäderna kommer att skapas genom att vi bygger fler våningar på våra befintliga huskroppar, inreder och konverterar befintliga vindsutrymmen till lägenheter, samt på sikt gör en tillbyggnad av vårt befintliga hus längs med Föreningsgatan.

Vårt område ligger cirka 1,5 kilometer söder om Göteborg centrum, med närhet till mycket goda kommunikationer. För utvecklingens detaljplan hänvisar vi till stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

 

Vasastaden

Bostäder

Göteborg

Göteborgs stad Karl Gustavsgatan, Göteborg

Kontakt

Richard Hansson richard.hansson@skandiafastigheter.se 031-734 35 72
Övriga projekt