Bostäder Jakobsberg Stockholm

Kontakt

Fredrik Brorsson, marknadsområdeschef

Här bygger vi 104 nya lägenheter

Skandia Fastigheter äger idag tre bostadsfastigheter med cirka 200 nyrenoverade hyresrätter, mitt i Jakobsbergs centrum. Nu förtätar vi boendemöjligheterna i området genom att omvandla grå parkeringsplatser till nya bostadshus. Lägenheterna är mellan ett till fyra rum och kök, och nya garage under mark får platser för ett 60-tal personbilar.

I enlighet med Skandia Fastigheters hållbarhetsarbete kommer byggnaderna att certifieras enligt Miljöbyggnad. Lägenheterna kommer att förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm, och intresseanmälan öppnar preliminärt år 2020. Projektet planeras vara färdigt för inflyttning till hösten 2020.

Information och nyhetsbrev

Ny- och ombyggnadsprojekt

Stadsmiljöer Masthusen Malmö
Stadsmiljöer Fabriksparken Sundbyberg
Stadsmiljöer Backaplan Göteborg
Köpcentrum Danderyds Centrum Stockholm
Bostäder Kållered Möldnal
Bostäder Woodhouse Rosendal Uppsala
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Biet Nacka
Bostäder Finntorp Nacka
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Våmmedal Mölndal
Bostäder Danderyd Stockholm