Start Stadsutveckling Vasastaden

Här bygger vi 15 nya lägenheter

Vasastaden 22:21 är uppförd 1971 och innehåller 116 lägenheter samt ett antal kontors- och verksamhetslokaler. För fortsatt tryggt och trivsamt boende har fastigheten nyligen genomgått omfattade stam- och lägenhetsrenoveringar. För att tillgodose den efterfrågan på bostäder som finns kommer vi nu att omvandla en del av kontors- och verksamhetslokalerna till 15 nya bostadslägenheter.

Vi kommer att bygga om lokaler på våningarna -1 till -3 på Karl Gustavsgatan 37-43. Vi påbörjar arbetet i september 2017 och vi beräkar vara färdiga till våren 2018.

Byggnaden ligger i centrala Göteborg, i området Vasastaden med närhet till Landala, Johanneberg, Lorensberg och Haga. Adresserna är Föreningsgatan 29 och 31 samt Karl Gustavsgatan 37-49. Byggnaden inrymmer fyra till sex plan helt ovan mark, tre souterrängplan samt källare.

Information och nyhetsbrev

Vasastaden

Bostäder

Göteborg

Karl Gustavsgatan 37-43, Göteborg

Kontakt

Malin Lindhe malin.lindhe@skandiafastigheter.se 031-734 35 78
Agneta Ranäng agneta@rcbfast.se 031-767 51 51
Övriga projekt