Start

Så agerar vi gällande Covid-19 (corona)

I den allvarliga situation som råder, vill vi på Skandia Fastigheter påminna om att vi finns till för våra hyresgäster. Vi blickar framåt mot ljusare tider tillsammans, men värnar självklart i första hand om att ni ska känna er trygga hos oss.

Världshälsa

Vi följer pandemins utveckling och vidtar löpande åtgärder för att upprätthålla hög hälsosäkerhet och kontinuitet i verksamheten, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer.

I våra fastigheter lägger vi, utöver normala rutiner, extra fokus på städning av allmänytor och särskilt kontaktytor som knappar och handtag. Vi tar inga möten med personer som uppvisar sjukdomssymptom utan hänvisar då till telefon, digitala hjälpmedel eller ett senare datum. Våra medarbetare kommer inte till jobbet om de är sjuka eller uppvisar några som helst symptom. Skulle någon bli sjuk stannar den hemma och ersätts av en kollega. Vi undviker att resa mellan våra kontor och flertalet medarbetare arbetar från hemmet.

Vi uppmanar våra hyresgäster och samarbetspartners att, liksom vi, följa utvecklingen och agera efter Folkhälsomyndighetens råd.

Om du har frågor relaterade till Covid-19 är du som är hyresgäst alltid välkommen att höra av dig till din kontaktperson. Relevanta kontaktuppgifter finns här.