När platser är nära, öppna, trygga och intressanta uppstår det där speciella som vi är ute efter – de förvandlas till vardagsrum. Vår uppgift är att skapa köpcentrum där man både vill handla och hänga. Därför vill vi vara personliga, tillgängliga, lokalt engagerade och ständigt ha rum för fler shoppingupplevelser.

Mer än halva landets befolkning bor i närheten av de tio köpcentrum vi driver, äger och utvecklar. Alla är marknadsledande och strategiskt belägna i tillväxtområden. Totalt uppgår antalet årliga besökare till cirka 42 miljoner. Varje köpcentrum är anpassat till sin plats och sina besökare, men några egenskaper har de alla gemensamt: ett relevant och varierat utbud, stort miljöfokus och vår egen engagerade förvaltning.