Rum för fler upplevelser

När platser är nära, öppna, trygga och intressanta uppstår det där speciella som vi är ute efter – de förvandlas till vardagsrum. Vår uppgift är att skapa köpcentrum där man både vill handla och hänga. Därför vill vi vara personliga, tillgängliga, lokalt engagerade och ständigt ha rum för fler shoppingupplevelser.

Mer än halva landets befolkning bor i närheten av de tio köpcentrum vi driver, äger och utvecklar. Alla är marknadsledande och strategiskt belägna i tillväxtområden. Totalt uppgår antalet årliga besökare till cirka 42 miljoner. Varje köpcentrum är anpassat till sin plats och sina besökare, men några egenskaper har de alla gemensamt: ett relevant och varierat utbud, stort miljöfokus och vår egen engagerade förvaltning.


Läs mer om respektive köpcentrum i:


10 köpcentrum i köpstarka områden

Se alla lediga butikslokaler här

Lediga butikslokaler

Handelsplatser som ger upplevelser större än shopping

Det är uppenbart att när handeln och tillväxten blomstrar så blomstrar även samhället. Vi förvaltar och utvecklar praktiska och inspirerande handelsplatser med både hyresgäster och besökare i åtanke. Vår ambition är att skapa attraktiva mötesplatser genom den atmosfär som uppstår när vi låter stora kedjor möta special- och servicebutiker. Våra köpcentrum ger upplevelser som är mer än shopping.

Vill ni vara med?

Kontakta vår affärsutvecklare inom retail: 
Jenny Nilsson, +46 8 573 656 56,jenny.nilsson@skandiafastigheter.se