Ledningsgrupp

Nadia Lousseief Chefsjurist, Fredrik Brorsson Fastighetschef Bostäder, Bo Jansson Fastighetschef Köpcentrum, Frederik Henry Affärsutvecklingschef, Sven Orefelt Chef Fastighetsutveckling, Cecilia Eisen CFO, Åsa Vannerus HR-chef, Åke Pettersson VD, Markus Pfister Fastighetschef Kontor och Samhällsfastigheter, Emma Henriksson CINO.
  
 

Styrelse 

Anders Jonsson (ordförande)
Annelie Enquist
Lars-Göran Orrevall
Anders Rynell
Maria Qundos 
Erik Lindvall
Fredrik Mårtensson