Rum för er som vill ha rum för fler

”Rum för fler” säger en del om vårt erbjudande. Vi skapar rum där ni kan skapa tillsammans, och där samarbetet kan nå nya höjder. Men kanske hade det lika gärna kunnat vara ”rum för er”, eftersom vi formar dem tillsammans, så att de blir rätt för just er. Oavsett vilket, så är det viktigaste att er arbetsplats ger er de bästa förutsättningarna för att växa. Och när ni gör det, har vi rum för fler.

Vi förvaltar 26 kontorsfastigheter med över 200 hyresgäster – eller 35 000 människor – framförallt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Olika fastigheter svarar mot skilda behov, men några egenskaper har de alla gemensamt: stort miljöfokus, utmärkta kommunikationslägen och vår egen engagerade förvaltning.

 

Kontorets roll som företagets hem och mötesplats

Att kontoret är företagets hem och mötesplats råder det ingen tvekan om. Enligt Leif Denti, phd vid Göteborgs universitet, är kontoret är i en klass för sig när det gäller beslutsfattande och sociala delar, medan distansarbete fungerar bra för rutinarbete som behöver ske ostört samt för informativa avstämningar.

I en undersökning som Skandia Fastigheter bad kontorshyresgästerna i Stockholm och Sundbyberg att delta i visar svaren att kontoret är oslagbart när det gäller följande områden:

  1. Träffa kollegor
  2. Bygga företagskultur
  3. Ge bra ergonomiska förutsättningar
  4. Erbjuda en kreativ miljö som främjar utveckling

 

Vill ni utvecklas tillsammans i lokaler som stöttar verksamheten och bygger ert varumärke?

Kontakta våra uthyrare: 

Karin Johansson, Stockholm
08-573 657 11 karin.johansson@skandiafastigheter.se 

Annette Johansson, Stockholm
08-573 657 53 annette-johansson@skandiafastigheter.se

Destiny Fröstad, Stockholm
08-573 655 01 destiny.frostad@skandiafastigheter.se

Martina Barisic, Malmö
040-20 63 49 martina.barisic@skandiafastigheter.se

Kontakt

Fastighetschef Kontor
Markus Pfister
070-298 38 99
markus.pfister@skandiafastigheter.se

Marknadsområdeschef Kontor Stockholm
Louise Pergament
073-349 87 12
louise.pergament@skandiafastigheter.se

Marknadsområdeschef Kontor Malmö
Tim Prevolnik Sjöstrand
072-234 47 43
tim.prevolnik@skandiafastigheter.se