Större perspektiv när vi gör rum för fler

Med mottot "rum för fler" är det kanske inte förvånande att en stor del av vårt hjärta ligger i fastighetsutveckling. Men det påminner oss också om något viktigt – att våra hus och miljöer ska vara bra för fler än de som vistas i dem. Det handlar om att ha större perspektiv och en omsorg om miljön in i minsta detalj. Om trygga områden där hem blandas med arbetsplatser, skolor, service, handel, lekplatser och restauranger. Och om gröna platser i samspel med energieffektiva hus – byggda på rätt sätt med rätt material – som man varken vill eller behöver riva efter några år. Kort sagt: det handlar om ett hållbart förhållningssätt som gör att nästa generation också kan förvalta dem med en ambition om rum för fler.