Felanmälan

Om skador uppstår i din lägenhet

Om det uppstår skada eller fel i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen, till exempel tvättstuga, ska du genast anmäla detta till felanmälan. Anlita inte jourhjälp i onödan om åtgärden kan vänta. Skador som snabbt förvärras, till exempel vattenläckage och liknande, ska givetvis åtgärdas omgående.

Du är enligt hyreslagen ersättningsskyldig för onormalt slitage och vållande av skada. Det gäller även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller besöker dig uppträtt vårdslöst eller försumligt.

Brandvarnaren

Om din lägenhet saknar brandvarnare eller om din brandvarnare inte fungerar ska du kontakta fastighetsskötaren. Du är själv ansvarig för att kontrollera att din brandvarnare fungerar och för att rengöra den vid behov. Du ska också byta batteri när det är slut.

Om du låser dig ute

Om du har låst dig ute eller förlorat nycklarna behöver du ta hjälp av en låssmed, vi har inga nycklar till din lägenhet. Du får då stå för kostnaden själv, både för nycklar och för själva dörrlåset. Ring till fastighetsskötaren om du behöver extranycklar. Du får själv betala kostanden för extranycklar.

Vid ohyra i lägenheten

Anmäl omedelbart om du upptäcker ohyra i din lägenhet. Det är du skyldig att göra enligt hyreslagen. En tidig upptäckt underlättar saneringen. Ring Anticimex 08-517 633 00.