Trivselregler för våra bostäder

Ljud

Ljud kan vara mycket störande. Kl. 22.00–06.00 bör du visa särskild hänsyn och undvika att exempelvis spela musik, spika eller borra i väggar och använda hushållsmaskiner. Gå inte med hårda skor eller flytta runt möbler mer än nödvändigt. Meddela grannarna om du ska ha fest. Tänk på att grannarna kan störas om du duschar eller badar sent. 

Musik

Du har aldrig rätt att spela musik på hög volym, och det gäller även dagtid. Vill du lyssna på hög volym använder du hörlurar.

Trapphus

Trapphus, loftgångar och entréer ska enligt lag hållas fria från cyklar, barnvagnar, pulkor och sopor. De utgör brandfara och är i vägen för räddningstjänsten. De förhindrar dessutom städning.

Dörrar

Håll entré- och källardörrar stängda så försvåras inbrott.

Tvättstugan

Gör rent efter dig i tvättstugan och följ städ-instruktionerna i din tvättstuga. Om du får förhinder att tvätta – kom ihåg att avboka ditt tvättpass snarast möjligt så kan någon annan använda tiden istället.

Rökning

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen som trapphus, hissar, källare och tvättstuga. Där det råder rökförbud finns det skyltar gällande detta såsom på många uteplatser, terrasser och alla lekplatser. Tänk på att rökning på balkong eller uteplats stör grannarna. Den som röker tar naturligtvis hand om fimpar och aska och slänger det inte på marken.

Grillning

Grillning på balkongen eller på uteplatser får inte förekomma. Grillrök kan upplevas som otrevligt för dina grannar och öppen eld kan orsaka brand.

Balkonger och uteplats

Du får inte skaka dina mattor eller sängkläder från fönster eller balkong, eftersom dammet och smutsen då hamnar hos grannarna. Kom ihåg att hålla din balkong/uteplats fri från is och snö för att minimera risken för vattenskador och läckage. Du ansvarar också för allmän ordning och reda på din balkong/uteplats samt skötsel av eventuell växtlighet som finns där.

Parabolantenn

Parabolantenn får inte monteras på fastighetens balkong, fasad eller tak. Paraboler får ställas upp fritt på balkonggolvet men inte sticka ut utanför balkongen.

Skyltar och markiser

Skyltar och markiser får inte sättas upp utan hyresvärdens tillåtelse.

Störningar i fastigheten

Vid misstanke om störningar som kan vara kopplade till kriminell aktivitet ska du kontakta polisen på 112. Om telefonnummer till störningsjour finns i din fastighet kan du ringa detta vid andra störningsärenden. Kom ihåg att du kan komma att bli debiterad för detta. Upprepade störningar är fog för uppsägning av hyresavtal.

Blomlådor

Blomlådor på balkongen ska vara vända inåt, de kan annars ramla ner och skada någon. Var försiktig när du vattnar dina blommar så att vattnet inte rinner ner på grannens balkong.

Matning av fåglar

Matning av fåglar kan locka till sig råttor och andra skadedjur och är inte tillåtet.

Husdjur

Har du husdjur måste du se till att de inte förorenar eller stör omgivningen. Rasta inte hunden på gården och se till att katten inte gör sina behov i barnens sandlåda. Tänk också på att inte lämna din hund ensam hemma så länge att den blir orolig och börjar skälla och störa grannarna. Visa hänsyn genom att hålla din hund kopplad när du rastar den.

Trafik- och parkeringsregler

De trafik- och parkeringsregler som gäller i området ska alltid respekteras. Det är aldrig tillåtet att köra med motorfordon på gångbanor och gräsmattor. Du ansvarar själv för snöröjning av din parkeringsplats.

Skadedjur

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet är du enligt lag skyldig att anmäla det. Ring Anticimex. Telefonnumret står anslaget i trapphuset.

Biltvätt

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på gatan, gården eller utanför ditt garage då tvättvattnet rinner ut i dagbrunnar och förstör naturen. Biltvätt ska därför genomföras i rekommenderad tvätthall.

Gäster

Tänk på att du som hyresgäst hos oss är ansvarig för att alla dina gäster också följer de regler som gäller för fastigheten.

Mopeder, motorcyklar och eldrivna fordon

Mopeder, motorcyklar eller eldrivna fordon får inte stå parkerade i allmänna utrymmen på grund av brandrisken. Detta eftersom de innehåller bensin/diesel eller batterier som kan kortslutas.

Garage och låsbara burar

På grund av brandrisk är det förbjudet att använda garage och låsbara burar som upplag, lager eller för annan förvaring.