Backaplan

Backaplan är ett handelscenter på Hisingen, fem minuter från Göteborgs centrum. I dagsläget består det till stor del av industrifastigheter och parkeringsplatser. Det är ett välbesökt men något bedagat område. Samtidigt expanderar Backaplan kraftigt och har potential att bli en fantastisk ny möteplats. Vi äger en stor del av området och har nu i dialog med staden och de övriga fastighetsägarna planer på att skapa en attraktiv stadsmiljö med bostäder, shopping och andra viktiga samhällsfunktioner.

Projektet sammanför flera av våra kompetenser i bland annat hållbarhet, genomförande och kommersiellt koncept, när bostäder, skolor, vård, handel, parker och mycket mer ska vävas samman på ett bra sätt.

Backaplan

Stadsmiljöer

Göteborg

Kontakt

Caroline Rönnborg caroline.ronnborg@skandiafastigheter.se 031-99 80 65
Övriga projekt