Så fungerar sophanteringen

Det är viktigt att alla som använder soprummen hjälps åt att hålla rent och snyggt genom att lägga allt på rätt plats enligt anvisningarna. Använd gärna miljömärkta produkter och försök att få med miljötänkandet som en naturlig del i din vardag.

Vi ska värna om vår miljö

Du kan hjälpa till genom att inte slänga glas, tidningar, papper eller batterier bland hushållssoporna. Är din fastighet utrustad med källsortering följer du anvisningarna för detta. I en del fastigheter finns särskilda avlämningsplatser för papper, batterier, elektronikskrot och glas utan retur.

Hushållssopor

Hit räknas matavfall, dammsugarpåsar, blöjor, mjukplast, tepåsar, kaffefilter och liknande. Låt blöta sopor rinna av innan du slänger påsen. Knyt ihop soppåsen ordentligt! Lösa sopor kan bidra till dålig lukt och dra till sig ohyra. Städningen kan även bli lidande av detta. Det är viktigt att se till att soppåsen inte är större än att den lätt faller ner i sopnedkastet, för att inte orsaka stopp.

Grovsopor

Som grovsopor räknas saker som inte får plats i soppåsen eller är tunga, till exempel leksaker, textilier, husgeråd, kartonger, frigolit, porslin och keramik. Grovsopor kan du lämna i fastighetens grovsoprum om sådant finns och om det finns plats, annars hänvisar vi till kommunens återvinningscentraler. Adresser till dessa hittar du genom din kommun. Köksavfall får under inga omständigheter lämnas i grovsoprummet!

Tidningar och returpapper

Dags- och veckotidningar, magasin, reklamblad, kataloger, broschyrer och skriv/ritpapper lämnar du till tidningsinsamlingen eller i separata kärl på anvisad plats.

Pappersförpackningar

Hit räknas till exempel pizzakartonger, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, pastapaket, bärkassar och presentkartonger. Vik ihop kartonger så att de tar så liten plats som möjligt. Packa mindre pappersförpackningar i större så tar de mindre plats.

Glasförpackningar och returglas

Returglas lämnar du för pant i mataffären eller på annan plats för returglas. Annat glas lägger du i de glasbehållare som brukar stå uppställda i närheten av torg och centrum. Glasbehållare kan även finnas inom vissa fastigheter. Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig. Om du är tveksam, lägg glaset i behållaren för färgat.

Metallförpackningar

Metall brukar ha en egen behållare i anslutning till glasbehållare i närheten av torg och centrum. Här lämnar du ursköljda konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, aluminiumfolie och formar.

Plastförpackningar

Plastbehållare brukar finnas i anslutning till glasbehållare. Här lägger du plastförpackningar och plastpåsar. 

Batterier

Batterier lägger du i batteriholkar som brukar vara placerade i anslutning till affärer och glasbehållare.

Elektronikskrot

Elavfall hör inte hemma i soppåsen eftersom de innehåller giftiga ämnen och måste tas om hand separat, så att de inte skadar människa och miljö. Om fastigheten har insamlingsplats för elektronikskrot kan du där lämna mindre saker med sladd eller batteri, som mikrovågsugn, brödrost, datorer, tangentbord, rakapparater och mobiltelefoner. Övrigt elavfall lämnar du kostnadsfritt på kommunens återvinningscentral. 

Glödlampor

Om fastigheten har insamlingsplats för vanliga glödlampor, lämnas de där.

Lysrör och lågenergilampor

Lysrör och lågenergilampor ska du alltid lämna till kommunens miljöstation, ej i fastighetens soprum eller miljöstuga. Varje lågenergilampa innehåller upp till fem milligram kvicksilver, ett av de allra farligaste kända miljögifterna. Om ljuskällor läggs i soppåsen riskerar farliga tungmetaller som bly och kvicksilver att spridas i naturen.

Om en lågenergilampa eller ett lysrör går sönder är det viktigt att göra följande:

När en kall lampa går sönder
Samla upp lampresterna med papper och lägg dem i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten "kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa". Använd inte dammsugare. Det finns risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften.

När en varm lampa går sönder
Vädra och lämna rummet i 20-30 minuter. Städa sedan upp lampresterna på samma sätt som för den kalla lampan.

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall ska du alltid lämna till kommunens miljöstation eftersom det innehåller ämnen som är väldigt skadliga. Till miljö­farligt avfall räknas till exempel bildäck, nagellack, bilbatterier, lysrör, färg-, lack- och limrester, spillolja, lösningsmedel, rengöringsmedel, bekämpningsmedel, kemikalier, kyl- och frysskåp.

Titta efter varningsetiketter på förpackningarna. De ger besked om att rester av innehållet ska lämnas som farligt avfall. Långtidsförvara aldrig farligt avfall hemma. Behållare åldras och kan börja läcka, trasor med olja kan självantända och sprayburkar kan explodera om de står varmt.

Tips

• Rengör dina förpackningar så att det inte finns matrester och liknande som luktar illa och är ohygieniskt.

• Består förpackningen av mer än ett material ska du separera dem åt. Om en
förpackning inte kan separeras ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

• Låt plast- och metallförpackningarna ligga lösa eftersom de eftersorteras innan de kan återvinnas.

• Sortera rätt vid återvinningsstationen så att produkterna kan göra nytta igen. Kontakta kommunen för besked om närmaste inlämningsställe.