Stundande utveckling av Spelbomskan på Odenplan, Stockholm

Odenplan har med citybanans utbyggnad blivit en av Stockholms viktigaste knutpunkter för både stadsliv och infrastruktur. Sedan en tid arbetar Skandia Fastigheter med utvecklingen av platsen och den del som utgörs av det befintliga ”Läkarhuset” med omnejd, där en nybyggnation planeras om ett antal år.

Miljö- och klimatambitionerna är höga och det är stort fokus på att skapa en levande bottenvåning och en attraktiv gatumiljö i hela kvarteret. Vi undersöker möjligheterna att uppföra en byggnad i trä så långt det är möjligt och i projektet finns ett tydligt återbruksfokus. I planen ligger också att utvärdera vad som kan adderas till stadsrummet för att göra det mer attraktivt och inkluderande. Husets innehåll kan bli till exempel kontor, hotell och handel.

Preliminär tidplan

  • Samråd: Samrådsmöte ägde rum 9 mars
  • Granskning: Första kvartalet 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: tredje kvartalet 2024

Spelbomskan

Kontor,Stadsmiljöer

Stockholm

Odengatan 69, Stockholm

Kontakt

Markus Pfister markus.pfister@skandiafastigheter.se 08-573 65 710
Övriga projekt