Finansiell information

Skandia Fastigheters kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter är samlade i 129 fastigheter – eller 1,2 miljoner kvadratmeter – huvudsakligen i de tre storstadsregionerna och med ett sammanlagt värde av cirka 67 miljarder kronor. Med 160 medarbetare skapar och förvaltar vi rum för fler, och i slutändan ska det ge en långsiktigt god avkastning till Skandias 1,4 miljoner ägare.

Finansiell info 2022.JPG

Årsredovisning

Läs vår årsredovisning i pdf-format.