Start Om oss Hållbarhet

Omtanke om det levande - från miljöer till människor

Våra fastigheter och miljöer ska leva länge. Därför måste de göra så litet miljömässigt avtryck som det går, och vara hållbara för alla som vistas i dem. Det handlar om funktionsblandade stadsdelar där människor rör sig, bryr sig och är trygga. Och om gröna platser i samspel med energieffektiva hus – byggda på rätt sätt med rätt material – som man varken vill eller behöver riva efter några år.

Vår paroll "länge leve staden" är till stor del en påminnelse om att ta ansvar för den arena vi verkar på. Det gör vi genom att minska energianvändningen och göra medvetna val av material, kemikalier och avfallshantering. Vi miljöinventerar hela vårt fastighetsbestånd och miljöcertifierar alla om- och nybyggnationer.

Vi har också ett viktigt ansvar för den sociala utvecklingen, och väljer att bidra där vi som fastighetsbolag har bäst förutsättningar – genom arbetstillfällen, hållbara samarbeten, ansvarsfulla leverantörskedjor, trygga miljöer och fastigheter som gör skillnad för fler människor.

Miljöpolicy

Skandia Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter, huvudsakligen i de tre storstadsregionerna. Som en av Sveriges största fastighetsägare har vi stor möjlighet att göra skillnad och bidra i arbetet mot en hållbar utveckling.

Målet med vårt miljöarbete är att aktivt reducera vår negativa och öka vår positiva påverkan på miljön. Vi följer och försöker överträffa lagar och interna miljökrav. För att ständigt bli bättre och flytta fram gränserna arbetar vi med att:

  • Minska vår energianvändning och öka andelen förnybar energi
  • Göra medvetna val av material och kemikalier
  • Tillvarata avfall och resurser på ett effektivt sätt
  • Ta ansvar för och reducera våra klimatutsläpp
  • Aktivt höja vår och våra intressenters kompetens
  • Kontinuerligt följa upp och förbättra vårt miljöarbete

Miljöpolicyn omfattar hela vår verksamhet. Den antogs av ledningsgruppen 26 januari 2017 och uppdateras årligen den 31 december av hållbarhetschefen.

För ytterligare information, kontakta Anna Barosen, Utvecklingschef Produkt & Erbjudande.

 

Vi är certifierade enligt ISO 14001

A3CERT_ISO 14001.jpg

Läs mer om gröna hyresavtal