Rum för omtanke om fler

Vårt motto "rum för fler" påminner oss om att våra fastigheter och miljöer ska vara bra för fler än de som vistas i dem. Det handlar om gröna platser där hus byggs med klimat och hälsa i åtanke, i en robust design som kan leva vidare med skiftande behov. Och om områden där människor rör sig, bryr sig och är trygga. Kort sagt: det handlar om ett hållbart förhållningssätt som gör att nästa generation också kan förvalta dem med en ambition om rum för fler.

Våra hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål.jpg

 

För mer information, kontakta Emma Henriksson, Chief Innovation Officer.

I själva arbetet väljer vi att bidra där vi som fastighetsbolag har bäst förutsättningar – genom klimat och resurseffektivitet, levande stadsmiljöer och hälsa. Vi minskar energianvändningen och gör medvetna materialval. Vi miljöcertifierar alla om- och nybyggnationer. Och vi skapar miljöer och aktiviteter som främjar möten, trygghet och en sund livsstil.

Läs mer om hur vi jobbar med ...

Klimat puff2.jpg

 

Levande Stadsmiljöer puff3.jpg

Hälsa puff2.jpg

 

Vi skapar levande mötesplatser med "Placemaker"

Fabriksparken sjuder av aktivitet

Tryggare och sundare elever i våra skolfastigheter med "Hälsohoppet"

Ett verktyg som gör skillnad

Tillsammans kan vi skapa kontorsmiljöer som gör större intryck och mindre avtryck!

Bygg ett långsiktigt kontor