Start Stadsutveckling Danderyds Centrum

Mörby Centrum blir Danderyds Centrum

Den sedan länge planerade om- och tillbyggnaden av Mörby Centrum är nu i full gång. Dagens köpcentrum utökas med 18 000 kvadratmeter, en helt ny fasad samt interiör med generös takhöjd och inbjudande utemiljöer. Det blir en modern boutique-galleria med ett breddat butiksutbud, som rymmer både sällanköps- och dagligvaror samt attraktiva restauranger och service.

Två nya kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter kommer också att flankera köpcentrumbyggnaden, och tre bostadshus uppförs inom centrumområdet. Samtidigt får Mörby Centrum ett nytt varumärke, där det nya namnet blir Danderyds Centrum. Planen är att dörrarna slutgiltigt ska slås upp 2022.

Första etappen färdigställd: Södra kontorshuset och parkeringshuset
Projektets första fas bestod av det åtta våningar höga kontorshus som byggts intill köpcentrumets södra entré. Redan innan byggstart var 90 procent av de 3 277 kvadratmeterna uthyrda och idag är byggnaden fylld och sjuder av liv. Samtidigt utökades parkeringsplatserna från 700 till 1 300 stycken, genom ett parkeringshus som uppfördes på andra sidan E18, med framtida access till köpcentrumet via en gångbro.

Köpcentrumbyggnaden och kontorshusen i Danderyds Centrum kommer att miljöcertifieras enligt det internationella systemet BREEAM.

Danderyds Centrum

Köpcentrum

Stockholm

danderydsc.se Golfvägen 8, Stockholm

Kontakt

Håkan Larsson hakan.larsson@skandiafastigheter.se 070-170 69 85
John Walters john.walters@skandiafastigheter.se 070-254 68 00
Övriga projekt