Rum för fler levande platser

Med mottot "rum för fler" är det kanske inte förvånande att en stor del av vårt hjärta ligger i att skapa mötesplatser. För oss handlar det om trygga, sprudlande områden där man vill vara, ofta. Där hem för hela livet blandas med arbetsplatser, skolor, service, handel, lekplatser och restauranger. Allt det här har vi i vårt fastighetsbestånd, och vi vet att platserna blir som bäst när det blandas som mest!

Mer liv i staden med Placemaker
För att öka chanserna till riktigt bra mötesplatser har vi tagit fram ett platsutvecklingsverktyg som vi kallar Placemaker. Med det kan vi skatta befintligt och potentiellt stadsliv, för att sedan identifiera åtgärder och aktiviteter som kan stärka platsen. Under 2022 har Placemaker använts i tre projekt: den befintliga fastigheten Hall 7 i Malmö och de pågående stadsutvecklingsprojekten Masthusen i Malmö och Backaplan i Göteborg. Lösningarna handlar bland annat om samnyttjande mellan hyresgäster för gemenskap och högre användning av lokaler över hela dygnet, ljud- och belysningsåtgärder för trevnad och trygghet och om tillförande av sociala ytor och verksamheter.