Ny blandad bebyggelse vid Frölunda Torg

Frölunda Torg är, utöver ett av Sveriges största köpcentrum, även en viktig nod i Göteborgsområdet, med infrastruktur, service och bostäder. Tillsammans med Göteborgs stad har vi nu ambitionen att utveckla området kring Frölunda Torg till en ännu mer attraktiv, grön och tät stadsmiljö. Det handlar om att tillföra:

  • 1 000 lägenheter i punkthus och kvarter med kringbyggda gårdar
  • En förskola med fyra avdelningar
  • Cirka 50 000 kvm kontor och handel
  • 25 000 kvm parkering som i huvudsak förläggs under mark
  • Två parker och en områdeslekplats

Förtätningen kommer framför allt att ske på nuvarande parkeringsytor. Det innebär inte minst en möjlighet till ökad trygghet kring Frölunda Torg, i och med att fler människor rör sig i området på kvällstid, på tydliga och väl belysta platser och stråk.

 

Läs mer på Göteborgs stads webbplats >>

Frölunda Torg

Bostäder,Kontor,Köpcentrum,Stadsmiljöer

Västra Frölunda

Kontakt

Linus Theorin, projektchef linus.theorin@skandiafastigheter.se 031-734 38 30
Övriga projekt