Färre avtryck när vi gör rum för fler

Vår verksamhet är beroende av energi och material – det är vår mest betydande klimatpåverkan. Därför lägger vi stor kraft på att minska resursanvändningen och utsläppen av växthusgaser. Målet är att de senare ska minskas med 75 procent CO2e/omsättning mellan 2020 och 2030, och vår energianvändning ska minska med 5 procent per år fram till 2024.

Till hjälp har vi ett omfattande hållbarhetsprogram för minskat klimatavtryck i såväl fastighetsutveckling som hyresgästanpassningar, och självklart miljöcertifiering av alla fastigheter. Branschsamarbeten är också viktiga, och vi är bland annat aktiva inom CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande), Återbruk Väst och LFM30 (Lokal Färdplan Malmö).

Arbetet för att energioptimera beståndet handlar bland annat om byten till LED-belysning i allmänna utrymmen, injustering av värme och kyla och om driftoptimering. Vi är så klart också stolta över våra 16 solcellsanläggningar som producerar 2 500 MWh och bidrar till att visa vägen framåt för resten av fastighetsbranschen.

Energi puff.jpg