Välkommen till Backaplan

Backaplan på Hisingen nära Göteborgs stadskärna är ett av de mest espansiva områdena i Sverige. Tillsammans i nära samarbete med andra fastighetsägare utvecklar vi området till en levande stadsdel med ett brett utbud av handel, restauranger, sociala och kulturella mötesplatser, kontor, hotell och olika typer av boende.

backaplan.se