Lägenhetsbyte

Om du vill byta din lägenhet måste både vi på Skandia Fastigheter och den andra hyresvärden godkänna bytet. Vi har tyvärr inga möjligheter att erbjuda lägenheter som du kan byta till utan du måste hitta "bytespartner" själv.

Så ansöker du om lägenhetsbyte

Din ansökan ska alltid vara skriftlig och undertecknad av samtliga bytesparter. Av blanketten nedan framgår vilka uppgifter och vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Vi ställer samma krav på den som du vill byta med, som på alla som vill bli hyresgäst hos oss:

  • Vi accepterar inga betalningsanmärkningar 
  • Hushållets sammanlagda bruttoinkomst ska vara minst fyra gånger hyresbeloppet
  • Den sökande ska kunna visa upp goda referenser från tidigare hyresvärd 
  • Den sökande får inte ha någon annan bostad, om sådan finns ska detta boende avslutas
  • Den sökande ska kunna visa upp goda referenser från nuvarande arbetsgivare 
  • Den sökande måste ha fyllt 18 år

Blankett för ansökan om lägenhetsbyte

Handläggningstiden, efter fullständigt ifylld ansökan med samtliga handlingar och uppgifter som vi önskar för bytets genomförande, är minst 8 veckor. Vi påbörjar inte handläggningen innan er ansökan är komplett.

Ansökan skickas till din förvaltningsadministratör på Skandia Fastigheter. Kontaktuppgifter hittar du i ditt trapphus och på ”Mina sidor”.