Start Bostäder Lägenhetsbyte

Lägenhetsbyte

Om du vill byta din lägenhet måste både vi på Skandia Fastigheter och den andra hyresvärden godkänna bytet. Vi har tyvärr inga möjligheter att erbjuda lägenheter som du kan byta till utan du måste hitta "bytespartner" själv.

Så ansöker du om lägenhetsbyte

Din ansökan ska alltid vara skriftlig och skickas till din förvaltningsadministratör på Skandia Fastigheter. Av blanketten nedan framgår vilka uppgifter och vilka handlingar som ska bifogas ansökan, såsom skäl till byte, personbevis, intyg med inkomstuppgifter samt kopia på eventuella hyresavtal med mera.

Vi ställer samma krav på den som du vill byta med, som på alla som vill bli hyresgäst hos oss:

  • Vi accepterar inga betalningsanmärkningar 
  • Hushållets sammanlagda bruttoinkomst ska vara minst fyra gånger hyresbeloppet
  • Den sökande ska kunna visa upp goda referenser från tidigare hyresvärd 
  • Den sökande får inte ha någon annan bostad, om sådan finns ska detta boende avslutas
  • Den sökande ska kunna visa upp goda referenser från nuvarande arbetsgivare 
  • Den sökande måste ha fyllt 18 år

Blankett för ansökan om lägenhetsbyte

När komplett ansökan har mottagits granskas den av ansvarig handläggare.

Vi har rätt att säga nej till ett byte om den nya hyresgästen bedöms som olämplig av något skäl eller om skälet för bytet faller utanför det som står i hyreslagen. Är du inte nöjd med beskedet har du alltid möjlighet att vända dig till hyresnämnden för prövning.

Vi godkänner inte byten med bostadsrättslägenhet eller villa.