Start Bostäder Hyra ut i andra hand

Hyra ut i andra hand

Under vissa förutsättningar och under en begränsad tidsperiod har du möjlighet att hyra ut din lägenhet i andra hand.

Villkor för andrahandsuthyrning

Godtagbara skäl för att hyra ut din lägenhet i andra hand kan till exempel vara att du ska:

  • Arbeta eller studera på annan ort
  • Prova att flytta ihop med någon (provboende)
  • Vistas en längre tid utomlands

Så ansöker du om andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andra hand krävs skriftligt godkännande från Skandia Fastigheter. Du hittar ansökningsblanketten nedan. Din ansökan måste vara skriftlig, och ska skickas till din förvaltningsadministratör på Skandia Fastigheter tillsammans med bifogade dokument:

  • Vid arbete eller studier på annan ort ska dokument som styrker det bifogas ansökan.
  • Vid provboende ska personbevis för tilltänkt sambo bifogas ansökan.
  • Vid utlandsvistelse ska en fullmakt (för personen som kan företräda dig som lägenhetsinnehavare i alla frågor avseende lägenheten) bifogas ansökan.

Om din ansökan om andrahandsuthyrning godkänns får du en bekräftelse från Skandia Fastigheter. Efter bekräftelse skriver du ett hyreskontrakt med andrahandshyresgästen.

Under tiden för andrahandsuthyrningen

Observera att du fortfarande är ansvarig för lägenheten, eventuella störningar och betalning av hyra under tiden för andrahandsuthyrningen. Personen som hyr i andra hand har inte rättighet att överta hyreskontraktet.

Är du inte nöjd med vårt besked på din ansökan om andrahandsuthyrning, har du alltid möjlighet att vända dig till hyresnämnden för prövning.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning