Hyra ut i andra hand

Villkor för andrahandsuthyrning

Under vissa förutsättningar och under en begränsad tidsperiod har du möjlighet att hyra ut din lägenhet i andra hand.

Så ansöker du om andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andra hand krävs skriftligt godkännande från Skandia Fastigheter. Av blanketten nedan framgår vilka uppgifter och vilka handlingar som ska bifogas ansökan.

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning (dokument)

Handläggningstiden, efter fullständigt ifylld ansökan med begärda handlingar, är minst 4 veckor. Vi påbörjar inte handläggningen innan er ansökan är komplett.

Ansökan skickas till din förvaltningsadministratör på Skandia Fastigheter. Kontaktuppgifter hittar du i ditt trapphus och på ”Mina sidor”.