Hyreskontraktet

Så betalar du hyran

Vi skickar ut hyresavier varje kvartal. Du ska betala hyran i förskott, senast den sista vardagen före varje månadsskifte. Tänk på att du är skyldig att betala hyran även om du inte har fått någon hyresavi. Här kan du ansöka om att betala hyran med autogiro eller e-faktura.

Sen betalning av hyran

Om du betalar för sent får du utöver hyran betala ränta och eventuella kostnader för inkasso med mera. Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten.

Skandia Fastigheter skickar inga betalningspåminnelser. Om hyran är obetald på förfallodagen kommer den obetalda hyran att överlämnas till vårt inkassobolag som därefter skickar ut ett inkassokrav. Om du får ett inkassokrav och du har frågor eller invändningar angående kravet skall du alltid kontakta inkassobolaget. Namn och telefonnummer finns på kravbrevet. Det är viktigt att du hör av dig inom den tid som finns på kravbrevet.

Så överlåter du ditt hyreskontrakt

Du måste ha särskilda skäl och vårt skriftliga medgivande för att få överlåta ditt hyreskontrakt till någon annan. Kontakta alltid oss först.

Så säger du upp ditt hyreskontrakt

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden är normalt tre månader och räknas från närmast kommande månadsskifte.

Så bestäms hyran

Hyresnivåerna bestäms efter en årlig förhandling mellan hyresvärdarna och Hyresgästföreningen. Vi informerar om eventuella hyresförändringar genom anslag i din portuppgång.