Här bygger vi 300 nya bostäder

Skandia Fastigheter äger sedan tidigare cirka 500 bostäder och även merparten av centrumbebyggelsen i Kållered. I en större detaljplan för ett område om 12 hektar kring Kållered Centrum, som bland andra inbegriper Skandia Fastigheter, förtätar vi nu boendemöjligheterna. Utmed Streteredsvägen och Våmmedalsvägen uppför vi nya bostadshus med sammanlagt 300 lägenheter i blandade upplåtelseformer.

Utöver bostäder planerar vi även för trevliga och tydliga stråk. I vårt område finns idag flera bostadshus och handel med närhet till grönområden, cirka tio minuters resväg från centrala Göteborg. För mer information om detaljplanen för utvecklingen av Kållered Centrum hänvisar vi till Mölndals stad.

 

Information om pågående arbete september-oktober 2021: Hus 4A-C

De hyreslägenheter som byggs i området kommer senare att förmedlas via HomeQ.

Är du boende i området och behöver få något åtgärdat i eller kring din lägenhet, registrera det i vår felanmälan.

Kållered

Bostäder

Mölndal

Mölndals stad Kållered centrum, Göteborg

Kontakt

Fredrik Remstam, projektchef fredrik.remstam@skandiafastigheter.se
Lägenhetsuthyrning www.homeq.se
Övriga projekt