Här bygger vi 300 nya bostäder

Skandia Fastigheter äger sedan tidigare cirka 500 bostäder och även merparten av centrumbebyggelsen i Kållered. I en större detaljplan för ett område om 12 hektar kring Kållered Centrum, som bland andra inbegriper Skandia Fastigheter, förtätar vi nu boendemöjligheterna. Utmed Streteredsvägen och Våmmedalsvägen uppför vi nya bostadshus med sammanlagt 300 lägenheter i blandade upplåtelseformer.

Utöver bostäder planerar vi även för trevliga och tydliga stråk. I vårt område finns idag flera bostadshus och handel med närhet till grönområden, cirka tio minuters resväg från centrala Göteborg. För mer information om detaljplanen för utvecklingen av Kållered Centrum hänvisar vi till Mölndals stad.

Uthyrning av de nya lägenheterna

De hyreslägenheter som byggs i området förmedlas via HomeQ

 

Är du boende i området och behöver få något åtgärdat i eller kring din lägenhet, registrera det i vår felanmälan.

Kållered

Bostäder

Mölndal

www.homeq.se Lägenheterna förmedlas via HomeQ

Kontakt

Fredrik Remstam, projektchef fredrik.remstam@skandiafastigheter.se
Övriga projekt