Här bygger vi 255 nya bostäder

Skandia Fastigheter äger sedan tidigare cirka 500 bostäder och även merparten av centrumbebyggelsen i Kållered. En större detaljplan för ett område om 12 hektar kring Kållered Centrum, som bland andra inbegriper Skandia Fastigheter, är nu utställd på samråd av Mölndals stad. När detaljplanen har antagits och vunnit laga kraft planerar vi att förtäta boendemöjligheterna utmed Streteredsvägen och Våmmedalsvägen. Här ska vi uppföra nya bostadshus med sammanlagt 255 lägenheter i blandade upplåtelseformer.

Utöver bostäder planerar vi även för trevliga och tydliga stråk. I vårt område finns idag flera bostadshus och handel med närhet till grönområden, cirka tio minuters resväg från centrala Göteborg. Byggstart av de nya bostäderna planeras till 2019. För mer information om detaljplanen för utvecklingen av Kållered Centrum hänvisar vi till Mölndals stad.

Kållered

Bostäder

Mölndal

Mölndals stad Kållered centrum, Göteborg

Kontakt

Malin Lindhe malin.lindhe@skandiafastigheter.se 031-734 35 78
Övriga projekt