El, TV och bredband

Så fungerar TV och bredband i din fastighet

Information om fastighetens kabel-TV-leverantör finns på trapphusets informationstavla. Kontakta kabel-TV-leverantören för att få information om vilka kanaler som ingår eller om du vill teckna avtal för fler kanaler och bredband.

Installation av parabolantenn

Du får inte montera parabolantenn på fastighetens balkong, fasad eller tak. Paraboler får ställas upp fritt på balkonggolvet men inte sticka utanför balkongen.

Elinstallationer i lägenheten

För din egen säkerhet får du aldrig göra ingrepp i lägenhetens fasta elinstallationer. Elektriska installationer ska utföras av fackman. Vid fel kontaktar du vår servicepersonal. I badrum och andra våtutrymmen får bara dubbelisolerande och jordade apparater användas. Det är till exempel livsfarligt att dra en ojordad sladd in i badrum, toalett eller i den våta delen av köket. Om du vill installera en taklampa där stickproppen inte passar eller när armaturen måste skruvas fast i taket ska du kontakta fastighetsskötaren för råd.

Det enda du får (och ska) göra när det gäller el i lägenheten är att byta säkringar samt glödlampor och lysrör när dessa gått sönder.