Rum för fler

När vi är fler händer fantastiska saker. Därför skapar vi rum som är särskilt utformade för samvaro. Vare sig det handlar om kontoret där vi lyfter varandra och verksamheten, förskolan där vi växer i leken, handelsplatsen där vi både handlar och hänger, eller hemmet där alla känner sig hemma.


Våra kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter är samlade i 134 fastigheter – eller 1,2 miljoner kvadratmeter – huvudsakligen i de tre storstadsregionerna. Med 180 medarbetare skapar och förvaltar vi rum för fler, och i slutändan ska det ge en långsiktigt god avkastning till Skandias 1,5 miljoner ägare.

Vill du lära känna oss bättre?

Läs och spara vår broschyr

Broschyr RFF 400.jpg