Start Samhällsfastigheter

Växa, vårdas och vara. Hela livet.

För oss betyder samhällsengagemang att se på vår uppgift med stora och skilda perspektiv. Det kan handla om att beakta ekologisk och social hållbarhet, att se både staden och huset, men också att göra skillnad i livets alla faser.

Därför är vi extra stolta över att få utveckla och förvalta samhällsfastigheter.  Det kan handla om förskolor och skolor där kreativa idéer tar form, inspirerande boenden för våra äldre och trygga miljöer när vi behöver vård.

 

Samfast_karta.jpg

Samhällsfastigheter blommar bäst tillsammans med andra

 

Samfast-cirkel_final.png

 

Vi vill göra mer än att skapa samhällsfastigheter – vi vill erbjuda stadsmiljöer som främjar sammanhållning. I vår vision blandas förskolor och skolor med vårdboenden, studentboenden och hyresrätter, som delar funktioner såsom närservice, kök, odlingsmöjligheter, gym och hobbyrum. Här lägger vi grunden för områden som lever dygnet runt och där inte bara människor, utan generationer kan mötas. Grönområden är självklart viktiga, för mer än deras ekologiska värden. Det grönas dragningskraft attraherar resten av staden och bidrar till en blandning av biologisk och social mångfald.

Kontakta oss

Vi är alltid intresserade av att diskutera nya samhällsfastigheter, med såväl kommuner som privata aktörer. Vi är öppna för att utveckla i egen regi, i samverkan med utvecklingsbolag eller genom direkta förvärv. Hör av er om ni tycker att vi borde göra något tillsammans!

Johan Fröberg, Projektutvecklingschef Samhällsfastigheter 08-573 656 06 johan.froberg@skandiafastigheter.se