Rum för flera generationer

Vi är stolta över förtroendet att få utveckla och förvalta 22 samhällsfastigheter – från Norrtälje till Malmö – som gör skillnad i livets alla faser. Det är förskolor och skolor där kreativa idéer tar form, inspirerande boenden för våra äldre och trygga miljöer när vi behöver vård.

Se alla våra samhällsfastigheter >>


Samfast karta och tabell 2024_2.jpg

Samhällsfastigheter blommar bäst tillsammans med andra

Vi vill göra mer än att förvalta samhällsfastigheter – vi vill skapa rum för sammanhållning. I vår vision blandas förskolor och skolor med vårdboenden, studentboenden och hyresrätter, där man delar funktioner såsom närservice, kök, odlingsmöjligheter, gym och hobbyrum. Här lägger vi grunden för områden som lever dygnet runt och där inte bara människor, utan generationer kan mötas. Grönområden är viktiga, för mer än deras ekologiska värden. Det grönas dragningskraft attraherar resten av staden och det är då vi har gjort rum för fler på riktigt.

Samfast-cirkel_final.png

Vi har rum för fler!

Vi är alltid intresserade av att diskutera nya samhällsfastigheter, med såväl kommuner som privata aktörer. Vi är öppna för att utveckla i egen regi, i samverkan med utvecklingsbolag eller genom direkta förvärv. Hör av er om ni tycker att vi borde göra något tillsammans!

Markus Pfister, chef Samhällsfastigheter 08-573 657 10 markus.pfister@skandiafastigheter.se