Start Samhällsfastigheter

Växa, vårdas och vara.

Hela livet. För oss betyder samhällsengagemang att se på vår uppgift med stora och skilda perspektiv. Det kan handla om att beakta ekologisk och social hållbarhet, att se både staden och huset, men också att göra skillnad i livets alla faser.

Därför lägger vi stor vikt vid våra samhällsfastigheter. Till exempel behöver sjuka, gamla och unga speciellt anpassade lokaler. Det kan handla om förskolor och skolor där nya generationer växer upp, inspirerande boenden för våra äldre och trygga miljöer för de av oss som behöver vård. De spelar en viktig roll för alla som bor i staden och att äga, förvalta och utveckla dem är en av våra viktigaste uppgifter.