Rum för fler hälsosamma insatser

Hälsa är ett av de områden som ligger oss allra varmast om hjärtat – inte så konstigt eftersom våra medarbetare är våra största tillgångar. Men vi gör inte som de flesta och stannar där. Vi är ju värd för tiotusentals människor som varje dag bor, jobbar, vårdas och växer i våra fastigheter. Och vi har en viktig uppgift i att bidra till att även de har de bästa förutsättningarna för hälsosamma liv.

En viktig grund är själva utformningen av våra byggnader och lokaler – till exempel att inga miljö- eller hälsofarliga material ska finnas i våra fastigheter. Det säkerställer vi genom miljöcertifiering och att kontrollera de material vi använder med hjälp av Byggvarubedömningen. I början av 2022 blev dessutom vårt huvudkontor Sveriges första kontorslokal i drift att uppnå hälsocertifieringen WELL Building Standards högsta nivå Platinum.

På väg mot nästa nivå av hyresgästhälsa
Att anordna yogapass, cykelservice och andra hälsoevents för våra hyresgäster är också grundbultar i vårt hälsoerbjudande. Men vi lägger minst lika mycket energi på att hitta nya sätt att bidra.

I Hälsohoppet – ett verktyg för att främja hälsa och trygghet i lärandemiljöer – har vi genomfört ett pilotprojekt med Vittraskolan i Kungsbacka. Snart omsätts det i konkreta åtgärder i och kring skolbyggnaderna. Konceptet Gläntans återhämtningsmiljöer utformade med återbruk och neurodesign ger viktiga hälsoeffekter för butikspersonal i våra köpcentrum. Ett verktyg för att bygga hälsoeffekter i kontorsbyggnader är också på gång - vi ser fram emot att berätta mer om det snart!

Hälsohoppet puff.jpg

Gläntan puff 2.jpg