Hemförsäkring

Alla behöver en hemförsäkring

Om olyckan skulle vara framme är en hemförsäkring a och o. Fastighetsägarens försäkring täcker inte din egendom vid eventuell brand, vattenskada, översvämning, inbrott eller annan skada. Dessutom innehåller de flesta hemförsäkringar ett reseskydd, ett rättsskydd och ett ansvarsskydd (skadeståndsskydd). Det är mycket viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring för att skydda dig och ditt hem.

En annan försäkring vid just brand är att införskaffa såväl brandsläckare som brandfilt. Förvara dessa väl synliga på en lättillgänglig plats.

Jämför hemförsäkringar

Konsumenternas.se är en sajt som oberoende jämför innehållet i de hemförsäkringar som försäkringsbolagen i Sverige erbjuder idag. Observera att poängjämförelsen rangordnar innehållet i försäkringarna (inte priset).