Hjortstigen 3

I fastigheten Sveden 1 finns Svedenskolan Bergshamra, som är en grund-och grundsärskola med årskurs 1-9 för elever med autism. Sveden Fritid finns i samma lokaler som skolan.

Sveden 1

Solna

Lokaltyp: Samhällsfastighet

Kontakt

Tim Prevolnik Sjöstrand 040-20 63 45 tim.prevolnik@skandiafastigheter.se