Sveden 1

I fastigheten Sveden 1 finns Svedenskolan Bergshamra, som är en grund-och grundsärskola med årskurs 1-9 för elever med autism. Sveden Fritid finns i samma lokaler som skolan.

Hjortstigen 3

Solna

Lokaltyp: Samhällsfastighet