Grönt hyresavtal

När vi tecknar ett grönt hyresavtal med en hyresgäst sätter vi en gemensam ambition för lokalrelaterade miljöfrågor, och fördelar ansvaret för de åtgärder som höjer eller bibehåller lokalens miljöprestanda. Det handlar till stor del om effektiv resursanvändning och hållbar fastighetsförvaltning. Intresset är stort och hittills har vi tecknat över 200 gröna avtal.

Det gröna hyresavtalet, som är en bilaga till standardhyresavtalet för lokaler, ska visa på aktiviteter som fastighetsägare respektive hyresgäst kan genomföra för att minska lokalens belastning på miljön. Exempel på områden som ingår är inomhusmiljö, energieffektivisering, materialval, avfallshantering och transporter.

Ett grönt avtal skapas när en grön bilaga bifogas till Fastighetsägarnas lokalhyresavtal.

Varför gröna hyresavtal?

 • Investera i värdeskapande miljöarbete
  För organisationer som levererar tjänster är lokaler och resor ofta de viktigaste miljöaspekterna. Gröna hyresavtal enar avtalsparterna kring en gemensam miljöagenda för lokalen genom effektiv resursanvändning och hållbar fastighetsförvaltning.

 • Stärk ditt varumärke
  Gröna hyresavtal kan ge goodwill och konkurrensfördelar. Genom att använda arbetsplatsen för att demonstrera sin kultur och sina värderingar kan en organisation visa att den menar allvar med hållbarhetsarbetet.

 • Öka din produktivitet
  Allt högre krav ställs på välbefinnande på jobbet. En genomtänkt arbetsplats kan öka trivseln och locka nya medarbetare. Bra lokallösningar kan dessutom främja medarbetarnas fokus på arbetet och bidra till minskad sjukfrånvaro.

 • Öka din lönsamhet
  Gröna hyresavtal skapar stolthet, ökar produktiviteten, stärker varumärket och attraherar nya kunder, medarbetare och affärspartners. Dessutom bidrar gröna hyresavtal till lägre kostnader, då användningen av energi och andra resurser minskar.

Är du lokalhyresgäst hos oss, och intresserad av att veta mer om våra gröna avtal, är du varmt välkommen att kontakta din förvaltare!