Placemaker har fått Fabriksparken att sjuda av aktivitet

En ny stadsmiljö behöver tid för att växa fram och blomma på riktigt. Men även en grusgrop som väntar på stordåd kan bli något livfullt – något som aktivitetsparken i Sundbyberg är ett bra bevis på. Och möjliggöraren var Placemaker, tillsammans med en engagerad projektgrupp.

Fabriksparken växer successivt fram och blir den nya oasen i hjärtat av Sundbyberg. Här grundade Max Sievert 1888 sin Kabelfabriken, som blev en av Europas största kabeltillverkare. I början av 1980-talet flyttades tillverkningen till annan ort. Kvar stod Kabelfabrikens historiska industribyggnader, som vi sedermera förvärvade. Idag tas området in i en ny fas där Fabriksparken blir ett inspirerande område med en blandning av arbetsplatser, service och boende. En integrerad del av Sundbybergs stadskärna med stark industrihistorisk identitet.

Från grusgrop till mångsidig aktivitetspark
Fabriksparken är ett stort stadsutvecklingsprojekt och tidplanen är lång. Samtidigt är det självklart viktigt att alla som vistas i stadsdelen har en positiv upplevelse, även under förvandlingens gång. Mitt i Fabriksparken fanns en 3 000 kvadratmeter stor grusgrop, som skulle bebyggas först flera år senare. Ett bättre pilotprojekt för vårt eget platsutvecklingsverktyg Placemaker går nästan inte att hitta.

I nära samarbete mellan förvaltning, fastighetsutvecklare och hållbarhetsstrateger utvärderades platsen, sammanhanget och viktiga kriterier för stadsliv, enligt Placemakers strukturerade process. 2020 kunde resultatet skådas i form av en mångsidig aktivitetspark, med fokus på rörelse och samvaro. Bland annat finns här faciliteter för såväl padel, pingis och basket som styrketräning och yoga – i en attraktiv miljö med tydlig parkkaraktär. Utöver de fasta stationerna har en gedigen aktiveringsplan iscensatts. För att få ordentlig snurr på stadslivet anlitades en communitykoordinator, och under det senaste året har bland annat uppskattade food truck-events, padelturneringar och olika lokala marknader anordnats.

Fler platser lever upp med Placemaker
Skandia Fastigheter är ett projektintensivt företag och stadsutvecklingsprojekten avlöser varandra, från Uppsala till Malmö. Det betyder att Placemaker inte på något sätt har fått vila, utan bidrar nu med attraktionskraft, hälsa och trygghet i bland annat den kommande stadsdelen vid Backaplan i Göteborg och Malmös Västra Hamnen, där vi lägger de sista pusselbitarna i Nordens första hållbarhetscertifierade stadsmiljö. Processerna pågår fortfarande här, men vi kan avslöja att några av inslagen handlar om samnyttjande mellan hyresgäster för gemenskap och högre användning av lokaler över hela dygnet, ljud- och belysningsåtgärder för trevnad och trygghet och om tillförande av sociala ytor och verksamheter. Kort sagt, det finns att göra, men mitt i all aktivitet letar vi vidare efter fler tillfällen att göra platser ännu härligare att vara på.