Inbjudan till samråd

Stadsbyggnadskontoret i Mölndals stad underrättar om samråd om planområdet längs Göteborgsvägen mellan Krokslätts torg och Krokslättsfabriker.