Masthusen i Västra hamnen

2010 ägde sjösättningen av Masthusen i Malmös Västra hamnen rum. Det innebar startskottet för ett omfattande utvecklingsprojekt. Mässhallarna revs och lämnade plats för 18 nya stadsdelskvarter med såväl kontor som bostäder, handel och service. Det första nya kontorshuset, Masttorget 6, stod klart i slutet av 2013 och under våren 2014 invigdes det nya stadsdelstorget, Masttorget, utanför kontorshuset. I området finns nu även fastigheter med äldreboende, vårdboende, gym samt 60 bostadshyresrätter samt ett stort antal bostadsrätter. 

Totalt har 100 000 historiska kvadratmetrar blivit nya kontor och lägenheter som kompletteras med handel, service och restauranger. Mixen gör att stadsdelen är trygg, inbjudande och lever under dygnets alla timmar.

Skandia Fastigheter blev först i Norden med att utveckla en hel stadsdel enligt miljöklassificeringssystemet Breeam Communities. Certifieringssystemet är världsledande när det gäller att bedöma både hur väl ett nytt bostads- eller kommersiellt område lyckas skapa en god totalmiljö för sina brukare och huruvida man kreerat en god och hållbar relation till sin omvärld.

Programmet innehåller en stor mängd olika krav på hur området och husen ska byggas, till exempel avseende energiförbrukning, egen energiproduktion och odling på tak eller innergård.

Läs mer om projektet på www.masthusen.se

Masthusen

Stadsmiljöer

Malmö

masthusen.se Västra hamnen, Malmö

Kontakt

Tim Prevolnik tim.prevolnik@skandiafastigheter.se 040-20 63 45
Övriga projekt