Masthusen i Västra hamnen

100 000 kvadratmeter i Västra Hamnen – tidigare Kockums varv, bilfabrik och mässa – har omvandlats till en hållbar stadsdel med lägenheter, kontor, handel, service, caféer och restauranger.

Masthusen blev den första stadsdelen i Norden att certifieras enligt det internationella hållbarhetssystemet BREEAM Communities. Programmet innehåller en stor mängd olika krav på hur området och husen ska byggas, till exempel avseende energiförbrukning, egen energiproduktion och odling på tak eller innergård. 

Nu är vi inne i den sista utvecklingsfasen, med det innovativa studentboendet BaseCamps första Sverigeetablering med 590 lägenheter, ytterligare cirka 500 bostäder, Malmös första mobilitetshus och en förskola med grön utemiljö på både mark och tak.

I Masthusen utvecklar vi också den före detta industribyggnaden Hall 7, med arbetsplatser som främjar hälsa, förenklar vardagen och värnar om miljön. Läs mer på hall7.se.

Masthusen

Bostäder,Kontor,Stadsmiljöer,Samhällsfastigheter

Malmö

Hall7.se Västra hamnen, Malmö

Kontakt

Tim Prevolnik tim.prevolnik@skandiafastigheter.se 040-20 63 45
Övriga projekt