Start Värmeproblem Postgatan 2 – Smedjegatan 1

Värmeproblem Postgatan 2 – Smedjegatan 1

På grund av läcka på värmeledning så har vi problem med värmen i fastigheten. Arbete pågår men vi kan i dagsläget ej säga när felet är åtgärdat.

Med vänliga hälsningar

Skandia Fastigheter
Lena Carlsson