Start Färdiga hyresförhandlingar för 2018

Färdiga hyresförhandlingar för 2018

Nu har förhandlingarna med Hyresgästföreningen om 2018 års hyra avslutats. För bostadslägenheterna i fastigheten Björknäs 1:52, på Talluddsvägen 14, har överenskommelse träffats om hyreshöjning 1,40 procent, att gälla från och med 1 april 2018 tills vidare.

Höjningen gällande månaderna april, maj och juni kommer att aviseras retroaktivt fördelat enligt följande:

  • Höjningen gällande april aviseras tillsammans med julihyran 2018.
  • Höjningen gällande maj aviseras tillsammans med augustihyran 2018.
  • Höjningen gällande juni aviseras tillsammans med septemberhyran 2018.