Start Avstängning av del av P-fält B kvarstår

Avstängning av del av P-fält B kvarstår

Vi har tidigare informerat om ett markarbete på parkeringsfält B, som utförs på grund av en trasig oljeavskiljare. Markarbetet tar längre tid än tidigare beräknat, och vi räknar med att det kommer att pågå i ytterligare två veckor, innan parkeringen är återställd.

Du med en boendeparkering som påverkas av markarbetet är välkommen att ställa dig på valfri ledig parkeringsplats på P-fält B utan extra kostnad, men inte i parkeringshuset som är låst nattetid.

På byggplanket på P-fält B finns vepor med information om markarbetet. För mer information om din parkering kan du också vända dig till APOCA.

Klicka här för kontaktuppgifter till APOCA>>

Ammi Carlberg
Förvaltningsadministratör
ammi.carlberg@skandiafastigheter.se