Tryggare och sundare elever i våra skolfastigheter med Hälsohoppet

Att medverka till att de som vistas i våra fastigheter mår bra är en av våra viktigaste uppgifter. När det gäller skolor är det dessutom en brinnande fråga – vår omvärldsanalys pekar på stora hälsoutmaningar för barn och unga. Lärandemiljöerna påverkar mycket och det finns många sätt för oss som fastighetsägare att bidra på ett naturligt sätt.

För att få en djup och bra förståelse av skolornas generella hälsoutmaningar intervjuade vi flera av våra skolhyresgäster och sakkunniga på området - bland annat Boverket, Generation Pep och vår egna sakkunniga inom hälsocertifieringen WELL. Målet var att skapa ett verktyg för att förbättra lärandemiljöerna ur elevernas perspektiv. Resultatet blev en verktygslåda för hur vi kan främja hälsa och trygghet i våra skolfastigheter. Den fick namnet Hälsohoppet!

Målet med Hälsohoppet är att få bättre förståelse för hur våra fastigheter upplevs. Det får vi genom att skicka ut en digital enkät till eleverna, om deras upplevelse av lokalerna och utemiljöerna. Den ökade förståelsen för deras behov ger oss bra förutsättningar att hitta träffsäkra lösningar som på riktigt gör skillnad.

Först ut var Vittraskolan i Kungsbacka och de generella hälsoområden som kartläggs med hjälp av enkäter till eleverna är:

  • Inomhusmiljön som stimulerar våra sinnen
  • Lärandemiljöerna som arbetsplatser, grupprum och matsal
  • Trygga lokaler, toaletter och duschrum
  • Främja rörelse i både inom- och utomhusmiljöer

Utifrån resultatet diskuterade vi möjliga åtgärder tillsammans med Skolan, och Sandy Björnwall som är rektor på Vittraskolan upplevde att enkäten var ett bra underlag.

- Skandia Fastigheters frågor kompletterar våra egna undersökningar på ett bra sätt och har lett till nya insikter. Det har varit särskilt värdefullt att de undersökt elevernas behov och utmaningar kopplade till matsal och matro, trygghet kopplat till toaletterna samt omklädningsrum och duschar.

Resultaten av Hälsohoppet på Vittraskolan ska nu omsättas i handling, med olika insatser i skolans miljöer. Säkert vet vi att duschutrymmena kommer att förbättras. Bland annat upplevs den öppna planlösningen i duschrummen som exponerande vilket gör att många elever undviker att använda dem idag. Det är med andra ord en fråga om både trygghet och hälsa.

Hos oss på Skandia Fastigheter har projektet med Vittraskolan på ett tydligt sätt visat på potentialen som Hälsohoppet har att göra skillnad i skolmiljöerna. Planen är nu att genomföra processen i samtliga 11 skolfastigheter i vårt bestånd och förvaltningen är taggade till tårna för fortsättningen.

​​​​​​​- Med hälsohoppet får vi en ny värdefull ingång till att genomföra åtgärder tillsammans med skolan – åtgärder som sen implementeras genom vår ordinarie affärsmodell. Samtidigt får vi bättre förståelse för våra slutanvändare, eleverna, och deras behov och hälsoutmaningar. I slutändan kommer det att göra oss till ännu vassare förvaltare – tänk vilken dröm att ha den här kunskapen om alla våra skolfastigheter, säger Markus Pfister, vår fastighetschef för kontor och samhällsfastigheter.

Läs mer om hur vi jobbar med ...

Samhällsfastigheter puff.jpg

Hälsa puff2.jpg

Vi har rum för fler!

Vi är alltid intresserade av att diskutera trygga och sunda samhällsfastigheter, med såväl kommuner som privata aktörer. Vi är öppna för att utveckla i egen regi, i samverkan med utvecklingsbolag eller genom direkta förvärv. Hör av er om ni tycker att vi borde göra något tillsammans!

Markus Pfister, chef Samhällsfastigheter 08-573 657 10 markus.pfister@skandiafastigheter.se