Start Del av P-fält B avstängt med start måndag 16 april

Del av P-fält B avstängt med start måndag 16 april

Med start måndagen den 16 april kommer ett markarbete att påbörjas på parkeringsfält B. En del av parkeringen kommer därför att stängas av. Du med en boendeparkering som påverkas av markarbetet är välkommen att ställa dig på valfri ledig parkeringsplats på P-fält B utan extra kostnad, men inte i parkeringshuset som är låst nattetid.

Markarbetet utförs på grund av att en oljeavskiljare, som ligger under parkeringen för att fånga upp spillvatten, diesel och olja, har gått sönder. Den ska därför grävas upp och ersättas.

Ett byggstaket spärrar av den berörda delen av parkeringen
En byggbod och grävmaskiner kommer också att uppta plats på parkeringen. Den jord och asfalt som grävs upp kommer att förvaras på parkeringsytan för att senare placeras tillbaka över oljeavskiljaren.

Parkeringen återställd i början av maj
Vi räknar preliminärt med att markarbetet är färdigt i början av maj. På byggplanket på P-fält B kommer det att finnas vepor med information om markarbetet. För mer information om din parkering kan du också vända dig till APOCA.

Klicka här för kontaktuppgifter till APOCA>>

Ammi Carlberg
Förvaltningsadministratör
ammi.carlberg@skandiafastigheter.se