Nytt, komplext och multidisciplinärt – hur bygger vi det framgångsrika proptech-teamet?

Den digitala revolutionen tar alltmer form i fastighetsbranschen och proptech är ordet på allas läppar när husen kopplas upp och samman. Med potentiella nyttor från drift till klimat är det ett ämne som berör hela verksamheten – och multidisciplinärt samarbete tas till en ny nivå. För att maximera potentialen behöver vi identifiera och sammanföra rätt kompetenser. Hur ser det perfekta proptech-teamet ut? Och hur organiserar vi för att nå framgång tillsammans i en bred mix av kompetenser, på en helt ny högteknologisk arena?

Vill du ta del av samtalet?

Rundabordssamtalet sker på onsdagen under almedalsveckan klockan 15:00-16:30. Samtalet är stängt och vi tar inte emot åskådare på plats.

Vill du höra samtalet? Det förstår vi. Mer information kommer inom kort!

Medverkande

Vi medverkar från Skandia Fastigheter

Åsa Vannerus, HR-chef

Cecilia Eisen, CFO

Katarina Noré, moderator