Nästa steg: hur kan fysiska miljöer göra skillnad för hälsa och livskvalitet hos våra äldre?

Våra årsrika invånare förtjänar bättre. Och boendemiljöerna har stor betydelse för ett guldkantat välmående. Det var utgångspunkten för förra årets almedalssamtal, där flera tongivande personer med stor kunskap om våra äldres boendesituation bidrog med insikter och tankar om vägar mot förbättring. Vi konstaterade och diskuterade kring att synen på människors värde förändras i olika åldrar och att vi alla har behov av att känna mening oavsett ålder. Om vi gör äldreboenden attraktiva för såväl de som bor och de som arbetar där som för besökare så kan vi på riktigt nå social integration och delaktighet, med miljöer som uppmuntrar till rörelse som viktig grundpelare.

I år frågar vi oss vad som hänt på området sedan sist. Vilka initiativ och insikter under året har givit oss värdefulla lärdomar för framtiden? Och vad bygger vi nu vidare på för ännu större livskvalitet för de som krattat manegen åt oss?

Vill du ta del av samtalet?

Rundabordssamtalet sker på tisdagen under almedalsveckan klockan 13:30-15:00. Samtalet är stängt och vi tar inte emot åskådare på plats. 

Vill du höra samtalet? Det förstår vi. Mer information kommer inom kort!

Medverkande

Vi medverkar från Skandia Fastigheter

Markus Pfister, fastighetschef

Jens Kvarnström, förvaltare

Katarina Noré, moderator