"Bli kollegor, inte konkurrenter,
på vägen mot framgångsrik proptech"

Fastighetsbranschen befinner sig på startsträckan i en enorm digital transformation. Uppkopplade och sammankopplade hus skapar närmast oändliga möjligheter – inte minst när det gäller energieffektivisering och minskade klimatavtryck. För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans, inte bara inom den egna verksamheten utan kanske allra främst i branschen som helhet. Det är när vi ser varandra som kollegor i stället för konkurrenter, delar resurser och tar vara på varandras styrkor och erfarenheter som vi kan skapa en starkare och mer framtidsanpassad fastighetsbransch. Men hur ser vägen framåt ut? Var längs vägen möts vi? Och vilka steg har redan tagits?

Vill du ta del av samtalet?

Rundabordssamtalet sker på tisdagen under almedalsveckan klockan 09:00-10:30. Samtalet är stängt och vi tar inte emot åskådare på plats. 

Vill du höra samtalet? Det förstår vi. Mer information kommer inom kort!

Medverkande

Vi medverkar från Skandia Fastigheter

Åke Pettersson, vd

Emma Henriksson, CINO

Katarina Noré, moderator