Carl Skottsbergs gata 22 B

I direkt anslutning till Göteborgs botaniska trädgård och Slottsskogen ligger Änggården 34:2 belägen.

Huset uppfördes år 1968 till Göteborgs universitet, och lokalerna byggdes ut under mitten av 90-talet. Fram till 2023 bedrivs här utbildning och forskning inom Institutionen för biologi och miljövetenskap. Hösten 2023 flyttar universitetet till nya lokaler på Medicinarberget och lämnar plats för utbildning av en ny generation. Med start höstterminen 2024 tar Jensen education över majoriteten av lokalerna för att bedriva grundskoleverksamhet. Jensen education kommer att erbjuda studier i årskurserna 4-9.

Fastigheten nås med kollektivtrafik via spårvagn till hållplatsen Botaniska trädgården eller buss till Annedalskyrkan.

Änggården 34:2

Göteborg

Lokaltyp: Samhällsfastighet

Kontakt

Tim Prevolnik Sjöstrand 040-20 63 45 tim.prevolnik@skandiafastigheter.se